Navrhování a měření

Navrhování a kontroly kvality

Na začátku každé aplikace protikorozního ochranného systému by měla být úvodní specifikace postupu prací, řešení opírající se o ČSN ISO dle příslušné realizace (např.):

 • Příprava podkladu dle ČSN EN ISO 8501-3
 • Tryskání vodou dle ČSN EN ISO 8501-4
 • Aplikace nátěrového systému dle ČSN EN ISO12994

Kontrola při aplikaci, jako je měření rosného bodu, tloušťky jednotlivých vrstev, nebo důsledné měření teploty a vlhkosti vzduchu atd. je samozřejmostí pro kvalitní provedení díla.

K tomu patří i závěrečná zkouška kvality dle ČSN EN ISO 4624 – odtrhová zkouška přilnavosti nátěrů, ČSN ISO 2409 – mřížková zkouška, atd., které potvrdí správnost aplikací.

Pro všechna měření a zkoušky jsme technicky vybaveni příslušnými kalibrovanými přístroji.

Rychlý kontakt

HANSEN - povrchové úpravy
malby, nátěry, tryskání, sanace, navrhování nátěrových systémů a jejich kontroly

Mobil: +420 602 402 139

E-mail: info@hansen.cz

Reference
 • ČEZ, a.s.
 • Česká Voda-Czech Water, a.s.
 • VCES, a.s.
 • HIC&Services, s.r.o.Praha
 • HOCHTIEF CZ a.s.
 • Holcim (česko) a.s.
 • Chládek & Tintěra Pardubice, a.s.
 • International Power Opatovice, a.s.
 • Pražská Teplárenská, a.s.
 • Povodí Labe, státní podnik
 • H.K.Saint-Gobain Vertex, s.r.o.
 • Služby města Pardubic, a.s.
 • SMP CZ, a.s.
 • Stavby silnic a železnic, a.s. Závod HK
 • Termonta Praha, a.s.