Sanace betonu

Sanace a ochrana betonu

Provádíme opravy betonových konstrukcí napadených korozí, případně poškozených provozem nebo výrobou.

Sanací betonové konstrukce, při použití speciálních materiálů, lze významně zlepšit pevnost a odolnost betonu.

Základem pro kvalitní provedení sanačních prací je odborné posouzení stavu betonové konstrukce a zjištění příčin porušení jednotlivých prvků.

Vlastní aplikace navržených vhodných materiálů provádějí pracovníci s mnohaletými zkušenostmi.

Rychlý kontakt

HANSEN - povrchové úpravy
malby, nátěry, tryskání, sanace, navrhování nátěrových systémů a jejich kontroly

Mobil: +420 602 402 139

E-mail: info@hansen.cz

Reference
 • ČEZ, a.s.
 • Česká Voda-Czech Water, a.s.
 • VCES, a.s.
 • HIC&Services, s.r.o.Praha
 • HOCHTIEF CZ a.s.
 • Holcim (česko) a.s.
 • Chládek & Tintěra Pardubice, a.s.
 • International Power Opatovice, a.s.
 • Pražská Teplárenská, a.s.
 • Povodí Labe, státní podnik
 • H.K.Saint-Gobain Vertex, s.r.o.
 • Služby města Pardubic, a.s.
 • SMP CZ, a.s.
 • Stavby silnic a železnic, a.s. Závod HK
 • Termonta Praha, a.s.