Tryskání

Mimo klasické pískování, tj. abrazivní tryskání používáme především tryskání vodou, které je alternativní metodou k odstranění starých povlaků – především nátěrů. Tato metoda je vysoce účinná také při odstraňování nátěrů a úsad, mastnot, olejů, degradovaných podkladů a při řešení mnoha dalších problémů.

Tam kde vysokého tlaku (až 250 Mpa) není potřeba, požíváme nižších tlaků do 500bar případně 200bar s možností ohřevu do 90˚C. Při nutnosti neutralizace podkladu, s dávkováním potřebné chemie.

Při pískování, kde se tryskací médium kontaminuje a zvyšuje se množství ekologicky závadného odpadu. Tryskání vysokotlakým paprskem, tento problém minimalizuje.

Rychlý kontakt

HANSEN - povrchové úpravy
malby, nátěry, tryskání, sanace, navrhování nátěrových systémů a jejich kontroly

Mobil: +420 602 402 139

E-mail: info@hansen.cz

Reference
 • ČEZ, a.s.
 • Česká Voda-Czech Water, a.s.
 • VCES, a.s.
 • HIC&Services, s.r.o.Praha
 • HOCHTIEF CZ a.s.
 • Holcim (česko) a.s.
 • Chládek & Tintěra Pardubice, a.s.
 • International Power Opatovice, a.s.
 • Pražská Teplárenská, a.s.
 • Povodí Labe, státní podnik
 • H.K.Saint-Gobain Vertex, s.r.o.
 • Služby města Pardubic, a.s.
 • SMP CZ, a.s.
 • Stavby silnic a železnic, a.s. Závod HK
 • Termonta Praha, a.s.